Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG COVID-19 TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH TIỀN GIANG
28/06/2021

Ngày 08 tháng  6 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có ban hành văn bản số 2784/UBND-KGVX về việc thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại Cơ sở cai nghiện ma túy. Ngày 09 tháng 6 năm 2021 Cơ sở cai nghiện ma túy xây dựng kế hoạch số 747/KH-CSCNMT về việc phòng chống dịch Covid-19 tại Cơ sở cai nghiện ma túy mục đích nhằm ngăn ngừa, phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và các địa phương trong cả nước; đảm bảo an toàn về sức khỏe cho học viên đang cai nghiện ma túy và viên chức người, người lao động tại Cơ sở.

​- Triển khai các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên về việc phòng chống dịch Covid -19 cho học viên, viên chức và người lao động tại Cơ sở cai nghiện ma túy  được biết.

- Công tác tiếp nhận học viên vào Cơ sở thực hiện nghiêm túc theo quy trình 5K theo quy định của Bộ Y tế.

Thực hiện 5 bước phòng chống dịch

 

 - Thực hiện khám sàng lọc ban đầu phân loại học viên tiếp nhận mới để quản lý phù hợp, an toàn.

-  Bố trí khu ở riêng cho học viên thời gian 21 ngày trong thời gian cắt cơn cai nghiện, giải độc, sau đó mới đưa về khu sinh hoạt với các học viên khác.

Gia đình học viên gửi tiền lưu ký cho học viên

 

- Từ ngày 09/6/2021 Cơ sở cai nghiện ma túy tạm dừng hoạt động thăm gặp giữa học viên và thân nhân của mình đến khi có thông báo mới.

- Cơ sở bố trí cán bộ thường trực tiếp nhận tiền gửi lưu ký của gia đình học viên gửi cho học viên để sinh hoạt mua hộ hàng hóa trong giờ hành chính.

- Đối với khách đến liên hệ công việc phải tuân thủ phòng chống dịch Covid-19 theo quy trình 5K và khai báo y tế.

 

Nguồn: Phòng Tư vấn, trị liệu, hỗ trợ hoà nhập cộng đồng (Ái).

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 13
  Tổng lượt truy cập: 13837