Truy cập nội dung luôn

Danh bạ điện thoại Danh bạ điện thoại

Cơ cấu tổ chức:

A. Ban giám đốc:

​1. Phan Thanh Vân - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Giám đốc​ Cơ sở Cai nghiện ma túy

Điện thoại cơ quan: 02733.893039

Di động: 

2. Lê Văn Minh - Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 02733.893039

Di động:

3. Trần Quang Vinh - Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 02733.893039

Di động:

4. Nguyễn Minh Hiếu - Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 02733.893039

Di động:

B. CÁC PHÒNG BAN TRỰC THUỘC

1. Phòng Tổ chức – Hành chánh:

Đoàn Trang Anh Thơ - Trưởng phòng 

Nguyễn Văn Chiếm - Phó trưởng phòng

2. Phòng  Điều trị ngoại trú

1. Nguyễn Thị Ngọc Mới - Phó trưởng phòng

3. Phòng Điều trị nội trú

1. Lê Phát Thạnh - Phó trưởng phòng

2. Nguyễn Thị Tuyết - Phó trưởng phòng

4. Phòng Bảo vệ và Quản lý học viên

Nguyễn Văn Bỉ - Trưởng phòng

Nguyễn Văn Bình - Phó trưởng phòng

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 5
  Tổng lượt truy cập: 7983