Truy cập nội dung luôn

Văn bản cơ sở Văn bản cơ sở

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Văn bản cơ sở T3/2024 08-04-2024 Báo cáo công khai tài chính tình hình sử dụng dự toán thu – chi các nguồn kinh phí tại đơn vị tháng 3 năm 2024 (đến 31/3/2024).
Văn bản cơ sở 07/QĐ-CSCNMT 26-01-2024 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 Cơ sở Cai nghiện ma túy
Văn bản cơ sở 01/QĐ-CSCNMT 01-01-2024 Quyết định về việc thay đổi viên chức tiếp công dân thường xuyên
Văn bản cơ sở 248/QĐ-CSCNMT 31-12-2023 Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của đội Phòng cháy chữa cháy tại Cơ sở Cai nghiện ma túy
Văn bản cơ sở 164/QĐ-CSCNMT 01-11-2023 Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý tiền lưu ký và mua hộ hàng hóa phục vụ người cai nghiện ma túy tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiên Giang.
Văn bản cơ sở 08 04-09-2023 Biên bản niên yết các sổ quỷ tiền mặt tháng 08/2023
Văn bản cơ sở 91/QĐ-CSCNMT 08-08-2023 Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Cơ sở cai nghiện ma túy.
Văn bản cơ sở 07 02-08-2023 Biên bản niên yết các sổ quỷ tiền mặt tháng 07/2023
Văn bản cơ sở 06 04-07-2023 Biên bản niên yết các sổ quỷ tiền mặt tháng 06/2023
Văn bản cơ sở 05 03-06-2023 Biên bản niên yết các sổ quỷ tiền mặt tháng 05/2023
Văn bản cơ sở 236/QĐ-CSCNMT 24-05-2023 Quyết định ban hành nội quy quản lý học viên của Cơ sở Cai nghiện ma túy trực thuộc sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.
Văn bản cơ sở 237/QĐ-CSCNMT 24-05-2023 Quyết định về việc ban hành quy chế thăm gặp của người cai nghiện ma túy tại Cơ sở Cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - thương binh và Xã hội.
Văn bản cơ sở 238/QĐ-CSCNMT 24-05-2023 Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, đánh giá xếp loại kết quả học tập, cai nghiện và khen thường, kỷ luật đối với người cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy
Văn bản cơ sở 04 03-05-2023 Biên bản niên yết các sổ quỷ tiền mặt tháng 04/2023
Văn bản cơ sở 03 02-04-2023 Biên bản niên yết các sổ quỷ tiền mặt tháng 03/2023

Tìm kiếm Tìm kiếm

Thông báo Thông báo

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Bản đồ Bản đồ

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 38
  Tổng lượt truy cập: 46160