Truy cập nội dung luôn

Văn bản cơ sở Văn bản cơ sở

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Văn bản cơ sở 164/QĐ-CSCNMT 01-11-2023 Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý tiền lưu ký và mua hộ hàng hóa phục vụ người cai nghiện ma túy tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiên Giang.
Văn bản cơ sở 91/QĐ-CSCNMT 08-08-2023 Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Cơ sở cai nghiện ma túy.
Văn bản cơ sở 236/QĐ-CSCNMT 24-05-2023 Quyết định ban hành nội quy quản lý học viên của Cơ sở Cai nghiện ma túy trực thuộc sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.
Văn bản cơ sở 237/QĐ-CSCNMT 24-05-2023 Quyết định về việc ban hành quy chế thăm gặp của người cai nghiện ma túy tại Cơ sở Cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - thương binh và Xã hội.
Văn bản cơ sở 238/QĐ-CSCNMT 24-05-2023 Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, đánh giá xếp loại kết quả học tập, cai nghiện và khen thường, kỷ luật đối với người cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy
Văn bản cơ sở 1882/QĐ-CSCNMT 31-12-2020 Quyết định về việc ban hành quy chế tiếp công dân của Cơ sở cai nghiện ma túy
Văn bản cơ sở 1462/QĐ-CSCNMT 22-10-2020 Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang
Văn bản cơ sở 30/QĐ-CSCNMT 11-01-2019 Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Văn bản cơ sở 794/QĐ-CSCNMT 09-07-2018 Quyết định về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bô, công chức, viên chức và người lao động thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy

Tìm kiếm Tìm kiếm

Thông báo Thông báo

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Bản đồ Bản đồ

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 20
  Tổng lượt truy cập: 40911