Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Sơ kết 06 tháng đầu năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024
20/06/2024

Sáng ngày 14-6, Tại Hội trường Cơ sở Cai nghiện ma túy, Cơ sở đã tổ chức phiên họp để đánh giá sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

 

Ông Nguyễn Văn Nâu, Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy Phát biểu khai mạc hội nghị

 

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Trường phòng Tổ chức - Hành chính trình bày báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ Quý III/2024.

Ông Nguyễn Văn Nâu, Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy gợi ý các nội dung thảo luận, đóng góp ý kiến về những tồn tại, khó khăn trong 6 tháng vừa qua và có kiến nghị, đề xuất trong lĩnh vực được phân công phụ trách, thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2024

Hội nghị đã nhận được các ý kiến đóng góp, kiến nghị đề xuất cũng như những nội dung thảo luận mang tính xây dựng đóng góp cho đơn vị từ viên chức, người lao động. Sau khi nghe ý kiến của viên chức, người lao động của Cơ sở, các ý kiến của các đồng chí Phó Giám đốc.

Viên chức, người lao động tham gia thảo luận tại hội nghị

 

Qua hơn một buổi làm việc nghiêm túc, tích cực, Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy kết luận chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

1 Phòng Tổ chức - Hành chính

- Giao Phòng Tổ chức - Hành chính tham mưu thực hiện quy trình kiểm điểm các đồng chí có liên quan theo kết luận Thanh tra Sở LĐTBXH trước ngày 22/6/2024, để tổng hợp báo cáo về Sở LĐTBXH

- Kinh phí của Cơ sở đang gặp khó khăn: Đầu năm Sở LĐTBXH chưa giao kinh phí về mua sắm, sửa chữa, dạy nghề, điện thắp sáng,… giao đồng chí Tạ Thị Thanh kế toán trưởng tổng hợp những khó khăn để báo cáo Sở LĐTBXH.

- Giao Phòng TCHC tiếp tục tham mưu chào giá cạnh tranh cung cấp thực phẩm phục vụ học viên cho đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, để không bị gián đoạn cung cấp thực phẩm phục vụ học viên.

- Giao lãnh đạo Phòng làm tư tưởng viên chức, người lao động để an tâm tư tưởng công tác. Giám đốc Sở LĐTBXH sẽ đến Cơ sở có cuộc họp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn và Thanh tra Sở có hướng dẫn để khắc phục theo kết luận Thanh tra.

- Giao Phòng TCHC xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của viên chức, người lao động và tham mưu luân chuyển một số viên chức của đơn vị, kể cả lực lượng viên chức làm công tác chuyên môn y tế.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phòng đúng quy định.

2. Phòng Quản lý học viên

- Lãnh đạo Phòng tiếp tục nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm đã lãnh đạo tốt công tác quản lý học viên.

- Cán bộ Phòng Quản lý học viên nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, chấp hành tốt nội quy, quy chế  trong thực thi nhiệm vụ được giao.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng học viên, kiểm tra, giám sát trong quá trình học viên lao động, nghỉ ngơi,… để kịp thời báo cáo Ban Giám đốc xử lý.

- Thường xuyên kiểm tra phòng ở học viên.

- Thường xuyên giám sát trong quá trình thăm gặp giữa gia đình học viên và học viên, không để học viên lợi dụng đem các chất cấm vào Cơ sở.

- Thường xuyên duy trì trực gác, kiểm tra chốt khóa, ổ khóa,.. để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tại Cơ sở, không chủ quan lơ là mất cảnh giác.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phòng đúng quy định.

3. Phòng Khám điều trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch xử lý côn trùng tại Cơ sở.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, khám sức khỏe định kỳ cho học viên đúng theo quy định.

- Thường xuyên phối hợp Ban kiểm tra chế độ ăn học viên lấy mẫu phẩm thức ăn để lưu phẩm.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phòng đúng quy định.

4. Phòng Giáo dục, tư vấn, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng

- Phối hợp Phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng kế hoạch cụ thể, kiểm tra tài sản và ghi hình lại tất cả các loại tài sản tại các điểm tư vấn.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phòng đúng quy định.

5. Phòng Lao động trị liệu, sản xuất và dạy nghề

- Phòng mới thành lập phải sắp xếp thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, có khó khăn kịp thời báo cáo để Ban Giám đốc cho ý kiến chỉ đạo. 

- Tiếp tục duy trì gia công: Đan lục bình, nhúng keo, phát huy hiệu quả đã đạt được.

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể trong chăn nuôi, trồng trọt,…. Mua sắm, thanh quyết toán phục vụ công tác chuyên môn của Phòng phải công khai minh bạch đảm bảo đúng theo quy định.

- Công tác Phối hợp giữa Phòng Quản lý học viên, Phòng Lao động trị liệu, sản xuất và dạy nghề phải nhịp nhàng, đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của đơn vị.

- Giao Phòng chủ động đề xuất nhân sự tham mưu, giúp việc lãnh đạo Phòng, sau đó có đề nghị gửi về Phòng TCHC báo cáo Ban Giám đốc xem xét.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phòng đúng quy định.

6. Công tác đoàn thể.

Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận họp thống nhất giao Công đoàn bộ phận, Chi đoàn xây dựng kế hoạch phục vụ ngày thăm gặp và bán ve chai, sau khi trừ đi các chi phí, chia lợi nhuận theo tỷ lệ % để các đoàn thể bổ sung thêm kinh phí hoạt động như sau:

- Công đoàn bộ phận: 60 %.

- Chi đoàn thanh niên: 30%.

- Hội cựu chiến binh: 10 %.

Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/7/2024 để tạo nguồn hoạt động của đoàn thể, khi đoàn thể hoạt động định mức chi theo quy định./.

Nguyentuankiet

Tìm kiếm Tìm kiếm

Thông báo Thông báo

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Bản đồ Bản đồ

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 53840