Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

THÔNG BÁO Về việc mời đơn vị cung cấp thực phẩm cho người cai nghiện ma túy
14/06/2024

Căn cứ tình hình thực tế việc cung cấp thực phẩm phục vụ người cai nghiện được khách quan, tuân thủ theo quy định của pháp luật. Cơ sở Cai nghiện ma túy thông báo đến các nhà cung cấp thực phẩm như sau:

1. Việc lựa chọn nhà cung cấp được thực hiện công khai, minh bạch và khách quan, tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

2. Nhà cung cấp báo giá theo mẫu đính kèm Thông báo này. Báo giá nhà cung cấp bỏ trong phong bì dán kín, có giáp lai, gửi trực tiếp đến Cơ sở Cai nghiện ma túy trước 17 giờ 00 phút, ngày 21/6/2024.

3. Một số vấn đề nhà cung cấp cam kết

- Cung cấp giá cố định thực phẩm trong thời gian ký kết hợp đồng.

- Khi nhà cung cấp được lựa chọn cung ứng thực phẩm tại Cơ sở Cai nghiện ma túy phải thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thực hiện hợp đồng cung ứng thực phẩm bằng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại (số tiền đảm bảo tối thiểu bằng 03 ngày ăn của tổng số người cai nghiện ma túy tại Cơ sở). Nếu nhà cung cấp không thực hiện đúng theo cam kết về giá, chất lượng, số lượng, thời gian cung ứng thực phẩm thì Cơ sở Cai nghiện ma túy có toàn quyền quyết định xử lý với số tiền trên để bù đắp việc cung cấp thực phẩm cho người cai nghiên ma túy tại Cơ sở Cai nghiện ma túy.

- Nhà cung cấp có trách nhiệm ký kết hợp đồng nguyên tắc (trọn gói), cung cấp thực phẩm trong thời gian 03 tháng từ ngày 01/7/2024 đến 30/9/2024. Thực hiện cung cấp chứng từ thanh quyết toán theo quy định.

- Đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về hàng hóa, sản phẩm đã cung cấp.

- Một số vấn đề khác Cơ sở Cai nghiện ma túy sẽ thỏa thuận với
Nhà cung cấp sau khi được lựa chọn cung cấp thực phẩm.

4. Về hình thức lựa chọn nhà cung cấp

- Căn cứ vào bảng báo giá của các Nhà cung cấp thực phẩm, Cơ sở
Cai nghiện ma túy thành lập Hội đồng chấm điểm lựa chọn Nhà cung cấp đạt tiêu chí theo quy định.

- Các tiêu chí chấm điểm như sau:

+ So sánh tổng giá của tất cả các loại mặt hàng chính (thịt, cá, …theo bảng kèm theo) giữa các Nhà cung cấp, trường hợp giá bằng nhau tiến hành so sánh tổng giá của các loại mặt hàng thứ yếu.

+ Đơn vị tham gia phải chứng minh đủ năng lực thực hiện các loại chứng từ, xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật (giấy phép kinh doanh bản photo, mẫu hóa đơn photo).

5. Sau thời gian 02 ngày sau khi được thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm mà Nhà cung cấp không đến ký kết hợp đồng thì Cơ sở Cai nghiện ma túy sẽ hủy kết quả lựa chọn Nhà cung cấp thực phẩm.

Chi tiết bấm vào Link

Mẫu BẢNG CHÀO GIÁ

Tìm kiếm Tìm kiếm

Thông báo Thông báo

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Bản đồ Bản đồ

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 7
  Tổng lượt truy cập: 53838