Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tuyên truyền phổ biến pháp luật
30/10/2019

Tuyên truyền kiến thức pháp luật và phòng các bệnh về da

Thực hiện kế hoạch liên ngành số 106/KHLN-SLĐTBXH – STP ngày 05/10/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người đang cai nghiện ma túy tại Cơ sở Cai nghiện ma túy, ngày 16/10/2019, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang và Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tiền Giang tổ chức tuyên truyền, phổ biến, những quy định của pháp luật về hộ tịch “Khai sinh, khai tử, kết hôn” và nội dung Viêm da tiếp xúc, nấm tổ đĩa, bệnh nổi mề đay, viêm da mũ, nấm da cho học viên tại Cơ sở. Tham dự buổi tuyên truyền có lãnh đạo Cơ sở cùng 200 học viên cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang.

Nội dung tuyên truyền gồm có 02 nội dung

1. Quy định của Pháp luật về Hộ tịch, khai sinh, khai tử, kết hôn.

2. Các bệnh về da: Viêm da tiếp xúc, nấm tổ đĩa, bệnh nổi mề đay, viêm da mủ, nấm da.

Bà Phan Thị Bích ThủyChuyên viên phòng Phổ biến Pháp luật và quản lý vi phạm

hành chính – Sở tư pháp

Tuyên truyền nội dung Quy định của Pháp luật về hộ tịch, khai sinh, khai tử, kết hôn

Bà Huỳnh Tuyết Trang

Bác sỹ CK1 Da liễu – Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tiền Giang

Tuyên truyền những nội dung Các bệnh về da “viêm da tiếp xúc, nấm tổ đĩa, bệnh nổi mề đây, viêm da mũ, nấm da”.

Qua buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại Cơ sở học viên đã nhận thức và phân biệt được các quy định của Pháp luật và phòng ngừa các bệnh về da..

                                                              Phòng Tổ chức - Hành chính

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 12
  Tổng lượt truy cập: 12878