Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tuyên truyền phổ biến pháp luật tháng 8/2019
15/08/2019

​Tuyên truyền phổ biến pháp luật tháng 8/2019

Thực hiện kế hoạch liên ngành số 106/KHLN-SLĐTBXH – STP ngày 05/10/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người đang cai nghiện ma túy tại Cơ sở Cai nghiện ma túy, ngày 14/8/2019, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang và Bệnh viện Tâm thần tỉnh Tiền Giang tổ chức tuyên truyền, phổ biến, những quy định của pháp luật về tiền án, tiền sự và xóa án tích và nội dung Rối loạn tâm thần đối với người nghiện ma túy tổng hợp cho học viên tại Cơ sở. Tham dự buổi tuyên truyền có lãnh đạo Cơ sở cùng 200 học viên cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang.

Nội dung tuyên truyền gồm có 02 nội dung

1. Quy định của Pháp luật về tiền án, tiền sự và xóa án tích.

2. Rối loạn tâm thần đối với người nghiện ma túy tổng hợp.

Bà Phan Thị Bích Thủy

Chuyên viên phòng Phổ biến Pháp luật và quản lý vi phạm hành chính – Sở tư pháp

Tuyên truyền nội dung Quy định của Pháp luật về tiền án, tiền sự và xóa án tích

Ông Lê Văn Biên

Giám đốc viện Tâm thần tỉnh Tiền Giang

Tuyên truyền những nội dung Rối loạn tâm thần đối với người nghiện ma túy tổng hợp.

Qua buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại Cơ sở học viên đã nhận thức và phân biệt được tiền án, tiền sự, xóa án tích và tác hại của việc sử dụng ma túy đá.

Nguồn Phòng TC-HC

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 4
  Tổng lượt truy cập: 7724