Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

THÔNG BÁO DỪNG HOẠT ĐỘNG THĂM GẶP THÂN NHÂN ĐỐI VỐI HỌC VIÊN CAI NGHIỆN MA TUÝ
17/06/2021

Thực hiện Công văn số 2784/UBND-KGVX ngày 08/6/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại Cơ sở Cai nghiện ma tuý và Trung tâm TCXH tỉnh.

Cơ sở Cai nghiện ma tuý Thông báo đến thân nhân gia đình học viên tạm dừng hoạt động thăm gặp tại cơ sở kể từ ngày 09/6/2021 đến khi có thông báo mới.

(Kèm Công văn số 2784/UBND-KGVX)

/documents/10194/11639387/Ph%C3%B2ng+ch%E1%BB%91ng+Covid+t%E1%BA%A1i+CSCNMT.pdf/3e0c51c2-7280-40b1-b172-e074b08e8ec4

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 23
  Tổng lượt truy cập: 19005