Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
23/09/2019

CÔNG  TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

CÔNG  TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 

Thực hiện Kế hoạch số 1756/KH-SLĐTBXH ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019.

Sáng ngày 13 tháng 9 năm 2019 tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang, tổ kiểm tra công tác Cải cách hành chính do Ông Phạm Ka Duy – Chuyên viên Văn phòng Sở - Tổ phó tổ kiểm tra đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Cơ sở Cai nghiện ma túy.

Tham gia đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 còn có Ông Nguyễn Thanh Duy – Chuyên viên Văn phòng Sở, Bà Nguyễn Linh Phương – Chuyên viên Văn phòng Sở và Ông Nguyễn Quốc Tân – Chuyên viên Chi cục PCTNXH. Tại buổi làm việc Ông Nguyễn Văn Chiếm – Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính thông qua báo cáo kết quả hoạt động của công tác Cải cách hành chính năm 2019 và nêu những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và các thành viên trong tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra các văn bản, hồ sơ tài liệu lưu trữ về công tác cải cách hành chính.

Kết thúc buổi làm việc Ông Phạm Ka Duy ghi nhận những kết quả trong công tác cải cách hành chính trên các nội dung cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Tuy nhiên, để công tác Cải cách hành chính của Cơ sở Cai nghiện ma túy đạt kết quả tốt hơn trong thời gian đến Ông Phạm Ka Duy đề nghị Cơ sở Cai nghiện ma túy cần tiếp tục triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt và toàn diện các nội dung Cải cách hành chính theo quy định tại Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh ban hành Quyết định về phát huy vài trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác cải cách hành chính và thủ tục hành chính. Ngoài ra cần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành Cải các hành chính, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác Cải cách hành chính trong thời gian qua.

Nguồn Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 12
  Tổng lượt truy cập: 7243