Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tuyên truyền phổ biến pháp luật tháng 7/2019
18/07/2019

​Thực hiện kế hoạch liên ngành số 106/KHLN-SLĐTBXH – STP ngày 05/10/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người đang cai nghiện ma túy tại Cơ sở Cai nghiện ma túy

Thực hiện kế hoạch liên ngành số 106/KHLN-SLĐTBXH – STP ngày 05/10/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người đang cai nghiện ma túy tại Cơ sở Cai nghiện ma túy, ngày 17/7/2019, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học viên tại Cơ sở. Tham dự buổi tuyên truyền có lãnh đạo Cơ sở cùng 200 học viên cai nghiện ma túy tại Cơ sở Cai nghiện ma túy Tiền Giang.

Bà Phan Thị Bích Thủy

Chuyên viên phòng Phổ biến Pháp luật và quản lý vi phạm hành chính – Sở tư pháp

Tuyên truyền những nội dung của Bộ Luật dân sự về bảo vệ quyền dân sự cho cá nhân

Ông Võ Thành Nghiệp

Bác sỹ chuyên khoa 2 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang

Tuyên truyền những nội dung về các bệnh lây truyền qua đường tình dục

đối với người sử dụng ma túy.

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Cơ sở đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho học viên cai nghiện ma túy tại Cơ sở.

                                                              Phòng Tổ chức - Hành chính

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 18
  Tổng lượt truy cập: 12005