Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

TỔNG QUAN
11/04/2022

Giới thiệu Cơ sở cai nghiện ma tuý Tiền Giang.

Tên đơn vị: Cơ sở cai nghiện ma tuý Tiền Giang.

Địa chỉ: Ấp 7, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành - tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 02733.893039 - 0273.3616207

Email: Sldtbxh.cscnmt@tiengiang.gov.vn

A. Lịch sử hình thành:

Ngày 15 tháng 9 năm 1976 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có Quyết định thành lập Ty Thương binh và Xã hội, trong đó có Trường phụ nữ vì ngày mai thuộc Ty Thương binh và Xã hội.

Đến năm 1989: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có Quyết định số 694/QĐ.UB ngày 04/12/1989  về việc thành lập Trường Xây dựng cuộc sống mới thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trên cơ sở Trường phụ nữ vì ngày mai. địa điểm đặt tại ấp 2, xã Tân Lập, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, sau đó dời Trường về ấp 7, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Năm 2002 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có Quyết định số 2292/QĐ.UB ngày 08/7/2002 về việc đổi tên và kiện toàn tổ chức bộ máy của Trường Xây dựng cuộc sống mới, thành thành Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội thuộc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.

Năm 2006: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có Quyết định số 3921/QĐ- UBND ngày 20/10/2006, đổi tên Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội thành Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang

Năm 2011: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.

Năm 2016: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 tổ chức lại và đổi tên Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội thành Cơ sở Hỗ trợ và Điều trị nghiện ma tuý trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.

Năm 2017: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 đổi tên Cơ sở Hỗ trợ và Điều trị nghiện ma tuý thành Cơ sở cai nghiện ma tuý trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.

Năm 2020: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Cơ sở Cai nghiện ma tuý trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.

B. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:

Cơ sở Cai nghiện ma tuý có các chức năng gồm tổ chức cai nghiện ma tuý bắt buộc; tổ chức cai nghiện ma tuý tự nguyện; tổ chức tiếp nhận người sử dụng, người nghiện ma tuý không có nơi cư trú ổn định; tổ chức điều trị thay thế.

2. Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, sàng lọc, đánh giá, phân loại, xác định tình trạng nghiện, tổ chức điều trị, cắt cơn giải độc, phục hồi sức khoẻ, khám sức khoẻ định kỳ, tổ chức các hoạt động nâng cao thể lực; điều trị các rối loạn về thể chất, tâm thần và các bệnh đồng diễn; chăm sóc, tư vấn và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS, người mắc bệnh lao; tổ chức điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế cho người nghiện ma tuý.

- Tổ chức các hoạt động trị liệu, tâm lý hành vi, tổ chức các hoạt động tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm; phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý, phòng, chống HIV/AIDS và triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại Cơ sở cai nghiện ma tuý. Hướng dẫn tư vấn cho gia đình người nghiện ma tuý về điều trị, cai nghiện, quản lý, giáo dục tại gia đình và công đồng.

- Tổ chức dạy văn hoá, dạy nghề, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, nâng cao trình độ nhận thức; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và các hoạt động văn hoá, xã hội cho học viên; đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động theo quy định của pháp luật; hướng nghiệp và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp hỗ trợ về vốn, tạo việc làm, tham gia các hoạt động xã hội tại cộng đồng; tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự tại cơ sở cai nghiện ma tuý và địa bàn nơi trú đóng của Cơ sở cai nghiện ma tuý.

- Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để tổ chức, cá nhân để tổ chức lao động trị liệu, dạy nghề, tạo việc làm.

- Quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật. Cập nhật dữ liệu vào hệ thống dữ liệu toàn quốc và báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở cai nghiện ma tuý cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Phối hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng các phương pháp điều trị, cai nghiện phục hồi.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan quản lý cấp trên giao và theo các quy định khác của pháp luật.

3. Về bộ máy tổ chức:

- Ban Giám đốc:

1. Ông Nguyễn Văn Nâu – Giám đốc

Email: nguyenvannau@tiengiang.gov.vn

2. Ông Trần Quang Vinh – Phó Giám đốc

Email: tranquangvinh@tiengiang.gov.vn

3. Ông Lê Văn Minh – Phó Giám đốc

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

1. Phòng Tổ chức – Hành chính:

Trưởng phòng: Ông Phạm Ka Duy

Điện thoại: 02733.616207

Điện thoại: 02733.893039

2. Phòng Tư vấn, trị liệu, hỗ trợ hoà nhập cộng đồng:

Phó trưởng phòng: Ông Lê Phát Thạnh

Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Ngọc Mới

3. Phòng Khám điều trị, cai nghiện, phục hồi sức khoẻ:

Phó trưởng phòng: Ông Huỳnh Kim Thêm

Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Tuyết

4. Phòng Quản lý học viên:

Trưởng phòng: Ông Châu Xuân Bách

Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Tài

5. Phòng Bảo vệ:

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Bỉ

Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Bình.

 

Tin liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm

Thông báo Thông báo

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Bản đồ Bản đồ

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 30
  Tổng lượt truy cập: 43684