Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THĂM GẶP TRỰC TIẾP GIỮA THÂN NHÂN VÀ HỌC VIÊN TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY
18/07/2022

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY BẮT ĐẦU TỔ CHỨC CHO THÂN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH HỌC VIÊN THĂM GẶP TRỰC TIẾP TỪ NGÀY 26/7/2022.

Ngày 15 tháng 7 năm 2022 Cơ sở Cai nghiện ma túy có Thông báo số 446/TB-CSCNMT về việc tổ chức thăm gặp trực tiếp giữa thân nhân và học viên tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang.

Thời gian: kể từ ngày 26/7/2022

QUY ĐỊNH THĂM GẶP HỌC VIÊN TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY (Ban hành kèm Quyết định số 448/QĐ-CSCNMT ngày 18/7/2022 của Cơ sở Cai nghiện ma túy).

Ghi chú: 

- Đối với Học viên đang cai nghiện, trị liệu tại Khu I, Khu Nữ và khu Y tế, thăm gặp vào ngày THỨ BA hàng tuần, bắt đầu từ ngày 26/7/2022.

- Đối với Học viên đang cai nghiện, trị liệu tại Khu II, thăm gặp vào ngày THỨ NĂM hàng tuần, bắt đầu từ ngày 28/7/2022.

Để được hỗ trợ thân nhân gia đình liên hệ Cơ sở Cai nghiện ma túy qua 02 số điện thoại: 02733.893.039 - 02733.616.207.

Đính kèm thông báo số 446/TB-CSCNMT./documents/10194/12438063/TB+tham+gap+truc+tiep.pdf/2c31252a-9b4a-43ae-b34a-85afdda09d9d

 

Phòng TC-HC

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 3
  Tổng lượt truy cập: 36828