Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THĂM GẶP ONLINE GIỮA THÂN NHÂN, GIA ĐÌNH HỌC VIÊN VỚI HỌC VIÊN TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TUÝ
04/04/2022

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THĂM GẶP ONLINE GIỮA THÂN NHÂN, GIA ĐÌNH HỌC VIÊN VỚI HỌC VIÊN TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TUÝ

Thời gian thăm gặp online vào ngày thứ bảy và chủa nhật, 02 tuần thăm gặp 1 lần. Bắt đầu từ ngày 09/4/2022.

Đính kèm thông báo số 254/TB-CSCNMT ngày 04 tháng 4 năm 2022. /documents/10194/12159197/tham+gap+online.pdf/b1c9a482-6b9d-49d9-9ef3-35491c46aeae

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 16
  Tổng lượt truy cập: 22688