Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức tại Cơ sở Cai nghiện ma túy năm 2020 đợt 1
13/06/2020

​Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức tại Cơ sở Cai nghiện ma túy năm 2020 đợt 1

/documents/7669630/10760900/Th%C3%B4ng+b%C3%A1o+k%E1%BA%BFt+qu%E1%BA%A3+tr%C3%BAng+tuy%E1%BB%83n.signed.pdf/2d3f5378-a538-4690-a105-5ffb3838c624

​​Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức tại Cơ sở Cai nghiện ma túy năm 2020 đợt 1
Tin liên quan
THÔNG BÁO - 23/11/2020
THÔNG BÁO - 23/11/2020
THÔNG BÁO - 13/11/2020
THÔNG BÁO - 26/10/2020
THÔNG BÁO - 20/10/2020
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 27
  Tổng lượt truy cập: 9474