Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN, THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2021
21/05/2021

Thông báo kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021

Chi tiết bấm vào link: /documents/10194/11504479/TB+ket+qua.pdf/495d02b0-aa2b-4202-94c5-e8e9edf0ad2c

Thông báo thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức tại Cơ sở Cai nghiện ma tuý đợt 1 năm 2021.

Chi tiết bấm vào link: /documents/10194/11504479/TB++trung+tuyen.pdf/9d7b9033-b5e4-4a7f-a5f2-f32ee0d76b72

Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021.

Chi tiết bấm vào link: /documents/10194/11504479/QD+phe+duyet+KQ+trung+tuyen.pdf/8147491e-1364-4d09-a10c-a5bec7c5de3b

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 10
  Tổng lượt truy cập: 17775