Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tiền Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho giám sát viên, điều tra viên điều tra thu thập dữ liệu cung – cầu lao động năm 2017
13/07/2017

Thực hiện Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động

Công văn số 313/CVL-TTLĐ ngày 30/3/2017 của Cục Việc làm về việc triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 02 cuộc điều tra cập nhật cung, cầu lao động năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 4/7 đến ngày 19/7/2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành, thị tổ chức 11 lớp tập huấn cho giám sát viên và điều tra viên tại các huyện, thành, thị.

Tham dự lớp tập huấn dự kiến có khoảng 1.650 người là lãnh đạo Phòng Lao động – TBXH, giám sát viên của huyện, cán bộ Lao động - Thương binh Xã hội cấp xã, điều tra viên của ấp/khu phố điều tra cung lao động.

Sau lớp tập huấn, các điều tra viên sẽ tiến hành điều tra tại các doanh nghiệp có hạch toán kinh tế độc lập, được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp hoặc hoạt động theo Luật hợp tác xã, đang hoạt động kinh doanh tại thời điểm cập nhật, ghi chép và tất cả các hộ gia đình, hộ tập thể có đăng ký hộ khẩu thường trú, sổ tạm trú có thời hạn trên địa bàn tỉnh đã điều tra đến năm 2016, các hộ mới phát sinh trên địa bàn đến thời điểm điều tra,cập nhật năm 2017.

Kết quả điều tra, cập nhật được sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động, làm cơ sở định hướng đào tạo, bố trí hợp lý nguồn nhân lực ở địa phương và  xác định, đánh giá một số tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới như lao động có việc làm, lao động có việc làm qua đào tạo, các chỉ tiêu khác về lao động,...

 

       Phòng Lao động- Việc làm và An toàn lao động
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 12
  Tổng lượt truy cập: 7243