Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN THÔNG TIN KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII
25/10/2022

Sáng ngày 18-10, tại điểm cầu Hội trường Cơ sở Cai nghiện ma tuý, Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma tuý đã tiếp cầu trực tiếp Hội nghị trực tuyến thông tin kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương đảng khoá XIII.

Tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Chi bộ Cơ sở cai nghiện ma tuý có đồng chí Nguyễn Hoàng Thanh – Đảng uỷ viên đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Bí thư chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma tuý, đồng chí Trần Quang Vinh – Phó Bí thư chi bộ, đồng chí Lê Văn Minh – Uỷ viên Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma tuý, cùng tất cả đảng viên hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma tuý.

Hội nghị đã thông báo tới các đại biều kết quả HỘi nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XIII diễn ra từ ngày 30/10/2022 đến ngày 09/10/2022 tại Thủ đô Hà Nội, dưới dự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung sau: (1) Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023. (2) Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (3) Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (4) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. (5) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. (6) Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 khoá XIII. (7) Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2021. (8) Công tác cán bộ.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến thông tin kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương đảng khoá XIII

 

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phòng TC-HC: nguyentuankiet

Tìm kiếm Tìm kiếm

Thông báo Thông báo

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Bản đồ Bản đồ

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 10
  Tổng lượt truy cập: 53841