Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY PHỐI HỢP VỚI SỞ TƯ PHÁP TUYÊN TRUYỀN CHO HỌC VIÊN TẠI CƠ SỞ
03/07/2024

Thực hiện theo kế hoạch số 114/KH-CSCNMT ngày 13/3/2024 của Cơ sở Cai nghiện ma túy. Ngày 07/6/2024 Cơ sở Cai nghiện ma túy phối hợp với Phòng phổ biến pháp luật và quản lý hành chính thuộc Sở Tư Pháp và phòng Phòng chống tệ nạn xã hội, phổ biến kiến thức và pháp luật cho học viên tại Cơ sở với các chủ đề:

“ Quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác phòng chống ma túy”; “ Sự tàn phá khủng khiếp của ma túy tổng hợp”;

Qua buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho học viên nhằm nâng cao nhận thức đối với học viên đang cai nghiện ma túy tại Cơ sở, giúp học viên có nhận thức đúng về các chủ đề được truyền tải trong công tác phòng, chống ma túy để góp phần giảm tỷ lệ tái nghiện khi học viên trở về cộng đồng.

Phòng phòng chống tệ nạn xã hội; Sở Tư pháp tuyên truyền , phổ biến kiến thức pháp luật cho học viên

Có thể nói, việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật thiết thực để giúp học viên đang cai nghiện tại Cơ sở có thêm động lực, quyết tâm và nghị lực đoạn tuyệt với ma túy để trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội./.

Thúy Ái

Tìm kiếm Tìm kiếm

Thông báo Thông báo

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Bản đồ Bản đồ

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 10
  Tổng lượt truy cập: 53841