Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

ĐẢM BẢO 5K TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO HỌC VIÊN CAI NGHIỆN MA TÚY
03/11/2021

Ngày 08/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 2784/UBND-KGVX về việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại Cơ sở Cai nghiện ma túy và Trung tâm Công tác xã hội. Sau khi nhận được công văn, Cơ sở Cai nghiện ma túy đã tạm dừng hoạt động thăm gặp giữa học viên và thân nhân nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tạm dừng hoạt động thăm gặp giữa học viên và thân nhân gia đình học viên vẫn có nhu cầu cao liên quan đến vẫn đề ký gửi tiền của thân nhân cho học viên để học viên sinh hoạt. Trước tình hình thực tiễn đó, Cơ sở Cai nghiện ma túy đã cử 01 tổ trực thu tiền ký gửi hàng ngày (kể cả thứ 7 và chủ nhật) vào giờ hành chính. Việc thu tiền ký gửi của thân nhân gia đình học viên được đảm bảo thực hiện tuân thủ theo quy trình 5K của Bộ Y tế.

Qua việc tổ chức thu tiền ký gửi hàng ngày từ thân nhân gia đình học viên gửi cho học viên sinh hoạt đã tạo điều kiện cho học viên an tâm về tư tưởng, yên tâm cai nghiện, rèn luyện, phục hồi sức khỏe để tái hòa nhập cộng đồng./.

 Nguồn: Phòng TC-HC.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 10
  Tổng lượt truy cập: 17775